Prawo odstąpienia od umowy Klient ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Dz. U. Nr 22, poz. 271).

W takim przypadku prosimy przesłać zamówiony towar lub towary zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:
MYSZKÓW, ul. Pułaskiego 7
tel. 34/30 70 437
fax: 34/38 98 175
tel.kom. 794 200 007
e-mail: biuro@siloe.p

Prosimy odsyłać towar/y wraz z dokumentem sprzedaży.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki zwracanego towaru lub towarów pokrywa nabywca.

Zwrot i odstąpienie od umowy w tym trybie dotyczy towaru lub towarów, które zawierają wszystkie elementy z którymi został dostarczone.